Nettisivujen suunnittelun (web design) trendit vuodelle 2019

Nainen työskentelee läppärillä ja juo kahvia

Ohessa on kooste nettisivujen suunnittelun (web design) trendeistä vuodelle 2019. Oletko kuullut jo niistä jokaisesta?

Kirkkaat värit

Väri on keskeinen osa minkä tahansa verkkosivujen suunnittelua (web design), mutta se on myös suuri osa brändin ilmettä. Kirkkaat värit tekevät verkkosivuista helpommin huomattavat ja mieleenpainuvammat.

Eri väreillä on myös eri merkitykset, valitse siis nettisivujesi väri tarkoin sivustosi tavoitteiden mukaisesti. Punainen symboloi kiireellisyyttä, sininen seesteisyyttä, sekä isänmaallisuutta. Roosa tai ’millenial pink’ on nuorten väri. Tämän vuoden väri taas on koralli.

Mitä brändisi edustaa? Mitä haluat asiakkaidesi ajattelevan siitä ensisilmäyksellä? Mitä vastauksesi ovatkaan, valitse brändisi, sekä nettisivujesi pää-ja sivuvärit tarkoin.

Kirkkaat verkkosivut

Boldatut fontit

Suuret ja boldatut fontit tulivat muotiin jo viime vuonna, mutta jatkavat suosiotaan myös vuonna 2019.

Kyseiset tyylit fonteissa herättävät huomiota helposti, mikä auttaa, kun kyse on nettisivuista. Lisäksi ne auttavat brändin luomisessa huomattavasti. Ne toimivat erityisen hyvin minimalistisen designin omaavilla nettisivuilla, koska mieleenpainuvaa sisältöä voi kirjoittaa lyhyemmin.

Erikoiset fontit

Responsiivinen web design – Mobiilioptimoidut nettisivut

Mobiililaitteiden käytön yleistyminen ei varmasti tule kenellekään yllätyksenä. Itse asiassa, ne ylittivät kotitietokoneiden ja läppäreiden käytön juuri ennen 2016 vuoden loppua.

Suosion myötä nettisivujen mobiiliresponsiivisuus vaikuttaa osaltaan myös hakukoneoptimointiin (SEO).

Yhä useammat kuluttajista eivät vain surffaile netissä, vaan tekevät myös ostoksia. Näin ollen, nettikaupoilla täytyy olla helpot ostomahdollisuudet myös puhelimen välityksellä.

Monet sovellukset, kuten Instagram ovat mahdollistaneet tuotteiden oston sovelluksen sisällä, jolloin kuluttajan ei tarvitse poistua toiselle nettisivulle.

Mobiiliresponsiivisuus nostaa mahdollisuuksia asiakkaiden palaamisesta takaisin nettisivullesi, mikä taas johtaa korkeampaan tulosprosenttiin.

Mobiilioptimoidut verkkosivut

Verkkosivujen nopea latausnopeus

Olemme malttamattomia ja tästä syystä sinulla on vain muutama sekunti aikaa ensisilmäyksen jättämiseen nettisivuillasi. Kukaan ei tykkää odottamisesta ja vielä vähemmän kun puhutaan verkkosivuista.

Erään tutkimuksen mukaan (Akamai.com), puolet käyttäjistä odottaa verkkosivujen lataavan alle kahdessa sekunnissa siitä, kun he klikkaavat sivun linkkiä. Valitettavasti käyttäjät poistuvat, jos sivusi ovat liian hitaat eli lataavat yli kolmessa sekunnissa.

Verkkosivujen suunnittelussa kannatta aina pitää mielessä sen latausnopeus. Verkkosivuillasi voi olla hyvinkin kauniita design elementtejä, mutta jos ne lataavat hitaasti, niin menetät potentiaalisia asiakkaita.

Muiden syiden lisäksi, sivuston latausnopeus vaikuttaa hakukoneoptimointiin, koska vuoden 2018 lopulla Google lisäsi nopeuden yhdeksi elementiksi.

White space eli ilmavuus nettisivujen suunnittelussa

Nettisivujen ilmavuudella tarkoitetaan sivujen selkeyttämistä hyödyntäen valkoisen tilan käyttöä.

Ilmavuus jätetään nettisivuilla yleensä kokonaan huomiotta ja se voidaan nähdä jopa huonona tilankäyttönä. Tästä huolimatta, se on yksi web designin tärkeimmistä elementeistä.

Nettisivujen ilmavuus voi tuoda mukanaan useita hyötyjä, kuten tasapainoa sisällön ja kuvien väliin, sekä auttaa brändäyksessä ja kaikista tärkeimpänä – auttaa kävijää liikkumaan nettisivuillasi.

White space:n käyttö

Käyttäjäkokemus (UX tai user experience) 

Verkkosivujen käyttäjäkokemus on kriittinen vaihe sivuja suunnitellessa. UX tarkoittaa kävijän toiveiden ja halujen huomioimista jo alkuvaiheesta alkaen.

Kävijät, jotka ovat tyytyväisiä sivuihin ja saavat toiveensa täytettyä helposti ja nopeasti, palaavat sivustolle uudestaan ja ovat valmiimpia suosittelemaan sitä myös muille. Tämä voi johtaa siis luottamuksen kasvuun, brändin tietoisuuden lisääntymiseen, sekä lojaalisuuteen.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa nettisivuja testauttaa muutamilla potentiaalisilla asiakkailla, eikä vain arvella asiakkaan tarpeita ja haluja. Tarkastele, kuinka asiakkaasi liikkuvat sivuillasi ja ota selvää millaista palautetta he antaisivat.

Videot

Videot ovat edelleen IN nettisivuilla, somessa, sekä markkinoinnin strategioissa yleensäkin.

Parhaat videot saavat katsojan kiinnostumaan ensimmäisten sekuntien aikana. Videot ovat tärkeitä, tarjositpa sitten palveluja tai tuotteita. Videoita voi hyödyntää tuotteiden esittelyssä, jos kyseessä on ihonhoitotuote tai sitten tilan esittelyssä, jos kyseessä on hotellihuone tai AirBnB.

Minimalistinen design

Less is more!

Minimalistinen web design on visuaalisesti kaunis, mutta se auttaa sivuja myös latautumaan nopeammin ja tekee käyttäjäkokemuksesta paremman, sillä sivut on helpompi tehdä mobiiliresponsiivisiksi.

Minimalististen verkkosivujen suunnittelu lähtee sisällöstä, jonka ympärille rakennetaan käyttäjän tavoitteiden mukainen polku, jota pitkin on helppo navigoida.

Minimalistinen web design

Design elementtien aitous

Kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita tuotteiden alkuperästä, sekä niiden tuotantoprosessista. Aitoja ja luotettavia brändejä ostetaan yhä enemmän, sillä brändin autenttisuus on yksi tärkeimmistä elementeistä ostopäätöksessä.

Näinpä, autenttisuuden yhdistäminen brändiin web designin kautta onkin erityisen tärkeää. Suosi omia valokuvia geneeristen kuvapankkien kuvien sijaan ja tuo esille brändin tarinaa todellisissa ympäristöissä.

On myös tärkeää toimia itse kasvona brändin takana ja tuoda esille brändin tarina ja syy miten tuote/palvelu on saanut alkunsa. Kaikki tämä lisää aitoutta huomattavasti.

Jos et omaa vielä omia nettisivuja, niin voit ottaa selvää palvelupaketeistani, täällä.